Μπωλ κεραμικό πράσινο “flower meadow”

Μπωλ κεραμικό πράσινο “flower meadow”