Μπωλ κεραμικό κίτρινο “flower meadow”

Μπωλ κεραμικό κίτρινο “flower meadow”