Μπωλ καρύδας “peacock feather”

Μπωλ καρύδας “peacock feather”