Χαλβάς Κυργίων με αμύγδαλα και στέβια 450gr

Χαλβάς Κυργίων με αμύγδαλα και στέβια 450gr