Λευκό κρασί από πρόρρογα σταφύλια Δογματικός 750ml 11,5% vol