Κριτσίνα με δίκκοκο σιτάρι με σουσάμι 250gr

Κριτσίνα με δίκκοκο σιτάρι με σουσάμι 250gr