Κουρκουμάς τριμμένος ΒΙΟ 50gr

Κουρκουμάς τριμμένος ΒΙΟ 50gr