Ζάχαρη καστανή από ζαχαροκάλαμο ΒΙΟ 500gr

Ζάχαρη καστανή από ζαχαροκάλαμο ΒΙΟ 500gr