Ελιά θρούμπα με ελάχιστο αλάτι 180g- Βελουιτίνος

Ελιά θρούμπα με ελάχιστο αλάτι 180g- Βελουιτίνος