Ελιά Θρούμπα Θάσου Π.Ο.Π. με ελάχιστο αλάτι ΒΙΟ 180gr

Ελιά Θρούμπα Θάσου Π.Ο.Π. με ελάχιστο αλάτι ΒΙΟ 180gr