Ελιές Θρούμπες Θάσου Π.Ο.Π. με ελάχιστο αλάτι ΒΙΟ 180gr

Ελιές Θρούμπες Θάσου Π.Ο.Π. με ελάχιστο αλάτι ΒΙΟ 180gr