Ελιές Θρούμπες με ελάχιστο αλάτι ΒΙΟ 180gr

Ελιές Θρούμπες με ελάχιστο αλάτι ΒΙΟ 180gr