Ελιά θρούμπα Αμφίσσης με ελάχιστο αλάτι180gr ΒΙΟ

Ελιά θρούμπα Αμφίσσης με ελάχιστο αλάτι180gr ΒΙΟ