Ελιά θρούμπα Αμφίσσης με ελάχιστο αλάτι 180gr ΒΙΟ – Βελουιτίνος

Ελιά θρούμπα Αμφίσσης με ελάχιστο αλάτι 180gr ΒΙΟ – Βελουιτίνος