Γραβιέρα Κρήτης 6μηνης ωρίμανσης κοπής

Γραβιέρα Κρήτης 6μηνης ωρίμανσης κοπής